USA: Domstol vill begränsa buggningsmöjligheter

USA:s justitieminister John Ashcroft tänker överklaga beslut av en hemlig domstol som sammanträder i hans eget departement. Domstolen anser att den federala polisen, FBI, nu fått för vittgående befogenheter att avlyssna och övervaka enskilda personer.
För att få tillstånd till telefonavlyssning och så kallad buggning av misstänkta personer här i USA krävs beslut i domstol och kraven på åklagarnas motiv är stränga. Specialdomstol avgör Men då det gäller misstänkta spioner och terrorister är kraven betydligt lägre. En hemlig specialdomstol, domstolen för utländsk underrättelseövervakning, som sasmmanträder på justitiedepartementet , avgör vilka som får övervakas. Men nu anser den domstolen att den federala polisen, FBI, missbrukar buggningslagarna och att människor på alltför lösa grunder avlyssnats. ”Buggning behövs” Den amerikanska regeringen har för första gången i historien överklagat beslut i spiondomstolen, och justitieminister John Ashcroft säger att domstolen inte förstått att rättigheten till hemlig avlyssning av människor i den nya lagen, Patriot Act, nu har utvidgats. Kriget mot terrorismen kräver helt enkelt att fler personer buggas, menar justitieministern. Uppmanas skvallra Det amerikanska advokatsamfundet och flera medborgarrättsorganisationer är kritiska till kriget mot terrorismen som de menar underminerar rättssäkerheten. Man kritiserar också att amerikanska medborgare hålls fångna av mititären som fientliga kombatanter utan rätt till juridisk hjälp. Hård kritik riktas också mot justitiedepartementets nya tipsprogram där grannar ska övervaka varandra och hantverkare, budfirmor och kabelinstallatörer och andra som besöker människor i hemmen uppmanas rapportera om affischer, böcker och tidningar och annat som kan tyda på sympatier med terroristorganisationer.
Thomas Nordegren, Washington