Ny lag fällde oljeutsläppande fartyg

För första gången har ett rederi och fartygets maskinchef dömts för oljeutsläpp. Det var sydost om Utklippan utanför Karlskrona som fartyget släppte ut olja och upptäcktes av kustbevakningens flyg i tisdags kväll.
Fartyget var från Brasilien och med kustbevakningens film och prover från utsläppet som bevis, erkände maskinchefen utsläppet. Åklagare kontaktades och redan efter två dagar kom domen. Rederiet dömdes till 74 000 kronor i vattenföroreningsavgift och maskinchefen till 70 dagsböter vilket i hans fall handlar om 7000 kronor. Den förste februari i år skärptes lagstiftningen när det gäller oljeutsläpp. Det innebär bland annat att kustbevakningen nu får inleda och bedriva förundersökning.