Befolkningen minskar

Västernorrland förlorade närmare 900 invånare under det första halvåret i år.
Födelseunderskottet och utflyttningen svarar för lika stora delar av minskningen. De mest negativa befolkningssiffrorna visar Kramfors respektive Sollefteå kommuner. Den enda kommunen som inte visar på minussiffror är Sundsvall som ökade med 10 invånare under första halvåret i år.