Nytt växthus i Jönköping

Det är bättre att Jönköpings kommun bygger ett nytt växthus vid Klämmestorp än att renovera det gamla. Det tycker tekniska kontoret som har utrett frågan. Det gamla växthuset, som bland annat säljer blommor till kyrkogårdar och parker, är slitet och drar mycket energi, och även om det blir något dyrare att bygga nytt är det ändå bättre tycker tjänstemännen. Marken som frigörs om man river det gamla växthuset kan bland annat användas till det nya äldreboendet som ska byggas och till bostäder.