Tallmums för älgar

För att sätta stopp för att älgar äter upp unga tallplantor satsar nu skogsägarna i Blekinge på att bjuda älgarna på ett smörgåsbord av felvuxna tallplantor, utplanterade på ett särskilt ställe.
Förhoppningen är att älgarna sedan ska låta bli de planteringar där tallen ska växa sig stor. Försöket görs i samarbete med jägare och kraftbolaget Sydkraft, och älgmaten ska planteras framför allt i kraftledningsgator.