Plus i ekonomin för kommunal förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen ser ut att kunna redovisa ett 0-resultat till årtsskiftet.
Hittills har personalkostanderna minskat med motsvarande 22 tjänster. Och övertidstimmarna har nästan halverats. För att ytterligare dra ner på kostnaderna diskuterar nämnden att inte arrangera någon Studie- och yrkesmässa i år, utan att fortsättningsvis anordna mässan vartannat år.