För många eskorter för Skånepolisen

Färre fartsyndare åker fast i Skåne jämfört med landet i övrigt. En orsak till det kan vara att eskorterna av breda fordon tar alltmer tid av trafikpolisens ordinarie verksamhet.
När rekordmånga fartsyndare har blivit bötfällda på landets vägar under det första halvåret i år, så ligger antalet utfärdade fortkörningsböter på samma nivå som tidigare i Skåne. - Vi har märkt en markant ökning av antalet fordon som behöver eskort i Skåne. Att eskortera breda transporter tar allt mer av vår tid, säger Stefan Appelberg är chef för trafikpolisen i Malmö: Om något som är extra stort, brett eller långt ska fraktas längs de skånska vägarna beslutar Vägverket att det behövs eskort och det är trafikpolisens uppgift att sköta transporten. Framförallt efter att Öresundsbron öppnandes har Skånepolisen märkt av en ökning av de så kallade dispenstransporterna genom länet. Men det är också transporterna inom Skåne, som har ökat. Eftersom trafikpolisen måste lägga mycket av sina resurser på den här typen av transporter, har den inte lika mycket tid att jaga fortkörare, som trafikpolisen i övriga landet. - Men det hotar inte trafiksäkerheten. Det viktiga är att vi håller nere antalet dödsolyckor och det gör vi, säger Stefan Appelberg.