Mobiltelefonförbud

Lärare får ta ifrån eleverna deras mobiltelefoner, med villkoret att de lämnas tillbaka på rasten. Det har skolverkets jurister beslutat.
Beslutet kommer efter den senaste tidens debatt om mobiltelefoner på skolorna. På Långsätterskolan i Nyköping har man totaltförbjudit eleverna att ta med sig telefonen till skolan, och skolans rektor Kurt Wahlström tycker att ett generellt förbud mot mobiltelefoner vore bättre, eftersom ett förbud inte bara bidrar till ett bättre arbetsklimat utan förhoppningsvis även medför att elevernas statustänkande kring prylar minskar.