Vägverket minskar personalen

Vägverket kommer att säga upp personal på Gotland. Hur många av de närmare 25 anställda som måste sluta, är fortfarande oklart.
Just nu befinner sig en personalansvarig från Vägverket på Gotland. Hon för enskilda samtal med de närmare 25 anställda på Vägverket som i maj varslades om uppsägning. Vägverket kan komma att behålla en några anställda på Gotland som sysslar med mindre investeringsobjekt som byggen av gång- och cykelvägar, husgrunder med mera, säger Carl Otto Sicking som är produktionsområdeschef för Vägverket Mitt.