Vänstern vill sänka skatten

Vänsterpartiet vill sänka arbetsgivaravgiften för att skapa fler jobb inom vård skola och omsorg. Samtidigt vill partiet att arbetsgivarna ska betala in samma summa till en fond för bättre arbetsmiljö, för att minska sjukfrånvaron.
Åtgärderna behövs för att klara målet på 80% sysselsättning 2004, enligt Vänsterpartiet, som tänker föra fram sina krav i de kommande budgetförhandlingarna med regeringen och Miljöpartiet. Vänsterpartiet vill också sänka skatten för pensionärer med låg ATP och helt slopa skatten på hyreshus.