Bussar har dålig trafiksäkerhet

I Sörmland underkändes mer än hälften, 58 procent, av alla bussar i Bilprovningens besiktning. Det här visar bilprovningens egna siffror.
När det gällde bromssystemen underkändes 30 procent av bussarna i Sörmland. Mer än varannan buss i landet underkänns i besiktningen, och nästan hälften tvingades under det första halvåret i år komma tillbaka till bilprovningen för en ny kontroll. Mer än var fjärde buss i landet klarade inte bilprovningens bromstest och, när det gäller brandsäkerheten underkändes 25 till 30 procent av bussarna. Att många bussar får anmärkningar på bromssystemet är inget ovanligt. Situationen har varit densamma i ett par år. Men att så många får anmärkningar på brandsäkerheten är däremot nytt, testerna började genomföras i slutet av förra året, på initiativ av bussbranschen.