Skogstransportörer kör med överlass

Många skogstransportörer lastar på för mycket timmer så att det blir överlass som en följd av den ekonomiska krisen för branschen. Det här hävdar Åkeriförbundets VD Jan Sandberg, som också säger att förbundet nu tar itu med problement med farliga överlass.
Enligt Jan Sandberg är orsaken till att många skogstransportörer är i ekonomisk kris att skogsbolagen betalar för dåligt för transporterna. Han befarar dessutom att branschen kommer att drabbas av konkurser. Problemet är dovck inte alls så stort i södra Sverige menar Arne Lindén, ombudsman på Hallands åkeriförbund. Han säger att skogsbolag och andra industrier som tar emot timmer inte betalar för mer än de 60 ton som är maxvikten på fordonen. Arne Lindén säger också till P4 Radio Halland att man arbetar för att få alla aktörer att utgå från samma princip.