Gotlandsflyg drog in flygturer

Försöket att locka turister att flyga med flygbolaget Gotlandsflyg misslyckades, trots en dyrbar reklamkampanj i TV. Beläggningen har varit så låg att bolaget tvingats dra in tio planerade turer under två veckor.
-Problemen blev större än vi räknat med, säger Stig Pigge Werkelin på Gotlandsflyg. Att dra in turerna var ett sätt att minska kostnaderna för bolaget. Till nästa sommar kommer bolaget att ha en turlista med färre antal turer. Bolaget samtalar också med en svensk affärskedja om nästa sommar. Affärskedjanvill boka en större mängd resor som kundförmåner under juli nästa år.