Kommuner kan ta över Naturbruksgymnasium

Idag ska utbildningsnämnden i Varberg ta ställning till om de ska ta över naturbruksgymnasiet Munkagårdskolan från landstinget. Tidigare har utbildningsnämnden i Halmstad sagt ja till att kommunen på sikt ska ta över driften av Plönninge naturbruksgymnasium.
En plats på ett naturbruksgymnasium kostar 140 000 kronor per läsår. Mer teoretiska program - som samhällsprogrammet å naturprogrammet - kostar cirka 45 000 per plats. Anledningen till att platserna på naturbruksgymnasium är så mycket dyrare - är att det behövs mer utrustning för att bedriva undervisningen där - än på teoretiska program. Trots att det nu är landstinget som driver undervisningen så betalar kommuen för eleverna som går där och Mats Eriksson - moderat ordförande i utbildningsnämnden i Varberg, tror inte att det kommer att bli nån större skillnad i ekonomin om kommunen tar över. Och idag ska de alltså ta ställning till frågan. Senare i höst beslutar kommunstyrelsen i Halmstad om Plönninegymnasiet i Harplinge verkligen SKA tas över.