Bristande tillsyn av tatueringsborttagare

Det är öppet för vem som helst att köpa sig en laser av den starkaste klassen, klass 4, och sedan använda den på människor som vill bränna bort sina tatueringar. Strålskyddsinspektionen hinner inte med tillsynen.
I bästa fall har innehavaren av lasern gått en tvådagarskurs, sedan är det bara att köra. Enda kravet är att man ska kunna hänvisa till ett läkarnamn någonstans i världen, som ska vara strålskyddsansvarig. Vid en rundringning bland tio det trettiotal kliniker som utför laser behandlingar på människor i Sverige, så visade det sig att sex hade läkare bakom sig, men övriga fyra hade inte det.