Trädgårdsodling lindrar stress

Snart kommer ett nytt alternativ att finnas till hands för länsbor som söker behandling för stress, utmattning och utbrändhet. Kurser i Grön terapi planeras vid Ingelstorpskolan i Smedby utanför Kalmar.
Det är skolans lärare i jordbruks- och trädgårdsodling som planerar att starta rehabiliteringsverksamhet med trädgårdsodling som grund, bland annat i samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och sjukvården. Grön Terapi är en ny metod att behandla stress och utbrändhet som bygger på gamla kunskaper om att människan behöver kontakt med naturen, jorden och växterna för att må bra. Parallellt med trädgårdsarbete genom olika säsonger arbetar kursdeltagarna med sin egen fysiska och psykiska hälsa.