Bättre för torsken i Östersjön

Det finns tecken på att torsken håller på att återhämta sig i Östersjön.
Bland andra har fiskare i stockholmstrakten fått upp mycket torsk i år. Skriver Svenska Dagbladet. Utfiskning och ett minskat inflöde av saltvatten från västerhavet har de senaste åren gjort att torskbeståndet har minskat. Läget för torsken är fortfarande allvarligt och hotet om utfiskning finns fortfarande kvar