Dyno Nobel kan gå med vinst

Dyno Nobel i Ljungaverk kan gå med vinst, det visar en rapport som gjorts på uppdrag av facket.
Dyno Nobel i Ljungaverk kan gå med vinst, det visar den rapport som Lennart Nording, löntagarkonsult som på uppdrag av facket, utvärderat produktionen vid Dyno Nobel i Ljungaverk. Företagsledningen har tidigare meddelat att produktionen ska upphöra den första oktober vilket skulle innebära att samtliga 50 anställda sägs upp. Idag startar mbl förhandlingar om nedläggningen och då kommer Kalle Skägg, klubbordförande för Industrifacket, att lägga fram rapporten som visar att Dyno Nobel i Ljungaverk kan drivas med vinst. För det krävs att arbetsstyrkan halveras. Kalle Skägg hoppas nu att företagsledningen inte ska lägga ner verksamheten, det säger han till radio Västernorrland.