Tinnerbäcken rustas upp

Idag inleds arbetet med att restaurera Tinnerbäcken och dess omgivande parkområde i Linköping.
Arbetet, som kommer att pågå hela hösten och vintern, inleds vid Bergavägen och avslutas sedan vid Ekkälledammen. Bland annat ska man bygga nya ekosystem som inte redan finns i stan, till exempel en starräng. I vår kommer området att kompletteras med nya träd och gångstigar.