Älgar bjuds på krubb

Älgar kan vara ett gissel för skogsägare som planterar ny skog, eftersom älgarna kalasar på unga tallplantor. I Blekinge inleds därför ett försök där älgarna bjuds på tall på speciella platser. Förhoppningen är att de då ska lämna resten av skogen i fred.