Fler akademiker anställs

Antalet anställda vid landets högskolor har ökat med 10 000 sedan 1995. Och Uppsala har näst störst antal anställda av lärosätena i landet.
Av de drygt 49 000 anställda finns närmare 5 000 vid Uppsala universitet, och Uppsala har därmed näst högsta antalet anställda av högskolorna i landet, det visar statistik från Statistiska centralbyrån och Högskoleverket. Flest anställda har Lunds universitet. Antalet kvinnliga lärare å professorer har ökat med 6 procent sen 1995, men högskolorna har fortfarande en stor manlig dominans.