Starkt tyskt intresse för miljökonferens

Johannesburgkonferensen om miljö och fattigdom följs med extra stort intresse av många länder, inte minst Tyskland. Efter de svåra översvämningarna de senaste veckorna har miljöfrågor blivit en viktig del i den tyska valkampen.
Trots att det tyska miljöpartiet, de gröna, regerar i koalition med socialdemokraterna så har miljöfrågor inte spelat någon framträdande roll i den tyska valrörelsen, fram till för två veckor sedan då Elbe svämmade över, och även om regeringspartierna tidigare varit måna om att föra valkamp separat så är nu förbundskansler Schröder lika mån om att så fort tillfälle ges berömma sina koalitionspartners: - Er speciella känslighet för ekologi är och förblir viktig i denna regering, sade Gerard Schröder i helgen på ett torgmöte. Utmanarna har problem Och utmanarna - kristdemokraterna - har problem; miljö och ekologi är inget prioriterat ämne i deras valkampanj och de vet att just där är deras trovärdighet och kompetens som mest ifrågasatt. Miljöministern i den sittande regeringen kommer från de gröna han heter Jürgen Trittin och har nu en sent kommen chans att profilera sig. Tidigare kritiserad Tidigare har han mötts av kritik för passivitet men nu träder han fram i en mängd intervjuer inför Johannesburgmötet, och han säger att ”den senaste tidens katastrofer i Europa visar med all tydlighet att ekologiskt tänkande inte är någon lyx utan också en ekonomisk och nödvändighet”. I ett Tyskland där slutsumman för översvämningskatastrofen får ett allt bisarrare antal nollor efter sig är miljöfrågor plötsligt högprioriterade i valrörelsen.
Gunnar Bolin, Berlin