Renhållningsbolaget vill fortsätta deponera

Renhållningsbolaget i Halmstad ansöker om ett års dispens från förbudet att deponera utsorterat brännbart avfall.
Anledningen är att pannorna på renhållningsbolagets anläggning i Kristinehed kommer att tas ur drift dels i höst i samband med en revision och dels nästa år då en ny panna ska börja användas. Under den tiden tvingas renhållningsbolaget deponera hushållsavfallet. Dessutom kan det bli nödvändigt att deponera hushållsavfall också vid oplanerade driftstopp, vilket är ännu en anledning till att renhållningsbolaget vill att länsstyrelsen ger dispens från förbudet.