Mälarvattnet badbart - men varning för kallsupar

De senaste vattenproverna från de delar av Mälaren som drabbats av utsläpp av avloppsvatten, visar att det nu är okej att bada igen. Men försiktighet gäller och miljöförvaltningen avråder från kallsupar.
Men avloppsvattnet från Eols reningsverk ligger fortfarande kvar på cirka 15 meters djup mellan Hägersten och Ålsten, och de badande uppmanas därför att vara försiktiga. Om avloppsvattnet skulle nå ytvattnet vid badplatserna kan det orsaka magsjuka hos de badande. Hittills har det inte rört på sig. Men det finns alltid risk för att undervattensströmmar ska röra upp vattnet. Det är därför vi tar prover vid badplatserna kontinuerligt, säger inspektör Mattias Eiksson, vid Stockholms stads miljöförvaltning.