Hur (o)tryggt är Dalfolket?

Polismyndigheten i Dalarna genomför i dagarna en trygghetsundersökning bland länets invånare.
Syftet är att få mer kunskap om hur folk i Dalarna ser på tryggheten eller otryggheten, och hur problemen fördelas mellan olika kommuner. 4 500 slumpvist utvalda personer i länet får i brevlådan en enkät som omfattar ett 20-tal frågor om brott och trygghet i det område de bor.