DO utreder uppsagda lektorn

Fallet med den uppsagde högskolelektorn Mohsen Hakim vid Mälardalens Högskola kommer att utredas närmare av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO.
Hakim sades upp från sin tjänst som lektor den första maj i år och orsaken sades bland annat vara arbetsbrist. Men Mohsen Hakim anser att det snarare råder personalbrist och att han blev uppsagd på osakliga grunder. Eftersom DO anser att det finns skäl att granska argumenten närmare inleds en fördjupad utredning. Om DO skulle finna att Mälardalens högskola gjort sig skyldig till brott mot diskriminerings- lagstiftningen, kan myndigheten dra arbetsgivaren inför Arbetsdomstolen.