Komrev kritiserar Munkfors kommun

Munkfors kommun får svidande kritik av Komrev som på uppdrag av kommunrevisorerna granskat personalförsörjningen inom äldreomsorgen.
Komrev konstaterar att att kommunen saknar strategi för den framtida personalförsörjningen inom äldreomsorgen. Inom en tioårsperiod kommer 30 personer att behöva rekryteras på grund av pensionsavgångar. En siffra som motsvarar cirka 15% av antalet anställda inom äldreomsorgen. Kommunen har heller inte gjort någon inventering av personalens behov av fortbildning och det finns ingen fortbildningsplan men Komrev ser positivt på att förvaltningen har för avsikt att arbeta fram en sådan plan för olika yrkesgrupper som arbetar med äldre. Komrev har också synpunkter på att kommunen anlitat bemanningsföretag, utan att ha gjort någon offentlig upphandling, för att lösa behovet av sjuksköterskor och Komrev förutsätter att förvaltningen följer lagen om man även i framtiden behöver anlita bemanningsföretag. Revisorerna föreslår med anledning av Komrevs rapport att kommunen nu arbetar fram en strategi för sin framtida personalförsörjnng och att man gör en konkret handlingsplan.