EU förhalar skogsbidrag

Skånska skogsägare väntar fortfarande på pengar för att återplantera den skog som stormfälldes för snart två år sen.
Vid decemberstormen 1999 blåste totalt 4.000 hektar skog ner i Skåne. I april i år lovade skogsminister Ulrika Messing att pengarna skulle komma i maj. Men EU-kommissionen har ännu inte godkänt de tio miljoner kronor som finns avsatta i regeringens budget. Anledningen är att EU förbjuder nationella stöd som kan ge konkurrensfördelar. EU granskar nu om stormfällningen kan utgöra ett undantag från förbudet. Det har varit tveksamheter kring skadornas omfattning. I början av juli uppmanades Skogsvårdsstyrelsen att skicka uppgifter om vädersituationen under de dagar när det stormade som värst. I Skåne har Skogsvårdsstyrelsen fått in 180 ansökningar om bidrag för återplantering.