Psykiskt sjuka får nya ombud

Personliga ombud ska ta hand om länets psykiskt sjuka. Det är nio helt nya tjänster som inrättas runt om i länet. Ett personligt ombud ska inte vara bundet av regler, som en god man, utan mer bli en stöttande vän för den psyktiskt sjuke och hjälpa till med kontakter med myndigheter, banker å hyresvärdar till exempel.
Leif Lagerkvist på Länsstyrelsen delar ut pengar för personliga ombud till kommunerna. Å han pekar på att ombuden behövs för att undvika att det blir dålig samordning mellan myndigheter, vilket ofta sker idag.