Stureelever bakom Skolverkets nya hemsida

Elever vid Sturegymnasiet i Halmstad ligger bakom en ny hemsida som Skolverket nu lanserar. Hemsidan heter Projektarbetet.nu och ska hjälpa alla sistaårsgymnasister runtom i Sverige som ska göra ett projketarbete på 100 poäng.
Stureelverna har arbetet med hemsidan i ett år och har bland annat publiverat en dokusåpa av sitt eget projektarbete som en del av webbsidan. Där finns också tips på vad man kan göra ett projektarbete om, arbetsmetoder, betygskriterier samt vanliga frågor och svar.