Ungdomar testar alkohol senare

Skolungdomar i Linköping har skjutit upp alkoholdebuten från sjätte till sjunde klass.
Det visar den enkät om droger som kommunen låter göra vartannat år. Drygt tusen ungdomar har svarat på kommunens enkät. Vad orsaken till den senare alkoholdebuten är har kommunen inte analyserat ännu.