Prästgården i Malmbäck säljs

Prästgården i Malmbäck ska säljas. Det är nu klart efter många turer, mycket känslor och ett extra-inkallat möte i kyrkofullmäktige igår.
Efter förra mötet för en månad sen vägrade justeringsmännen, en av dem centerpartisten Göran Andersson, att justera protokollet där beslut om försäljningen fattades. Igår valdes inte Andersson till justeringsman. Efter votering beslutades omigen om försäljning. Kyrkofullmäkteiges ordförande Uno Grahn för socialdemokraterna, säger till Smålands-tidningen att han är lättad, det är för dyrt att ha kvar prästgården, menar han.