Historist politisk debatt på Mariefredsanstalten

Historiens första politiska paneldebatt på ett svenskt fängelse kommer att hållas på Mariefredsanstalten.
Margit Urtegård, biträdande gruppledare för moderaterna i Stränggäs, är den som som anordnar debatten som kommer att äga rum den 7:e september. Den kommer att handla om kriminalpolitik och åhörarna, som till största delen kommer att bestå av interner, har möjlighet att ställa frågor. Mariefredsanstalten är en sluten riksanstalt med 110 intagna.