Skatten sänks i flera kommuner 2007

Det är stora skillnader mellan kommunerna i länet när det gäller kommunalskatten nästa år. Högst skatt får norrtäljeborna och lägst skatt blir det i Solna. En solnabo får betala 17.38 kronor och i Norrtälje blir skatten tre kronor högre per intjänad hundralapp.

Största skattesänkningen får de som bor i Danderyd - där sänks skatten med 40 öre till 17 kronor och 46 öre. Skattesänkningar blir det i ytterligare åtta kommuner.

Ingen kommun höjer skatten vilket innebär att 17 av länets 26 kommuner kommer att ha oförändrad skatt under 2007.

Förutom kommunalskatten ska även landstingsskatten betalas och den är för närvarande på 12 kronor och 27 öre.