Nytt system sätter landsbygden i fokus

Luleå kommun planerar att införa ett system för att få reda på hur kommunala förslag till beslut påverkar landsbygden. Till exempel om ekonomiska och ekologiska beslut påverkar näringslivsklimatet och naturens mångfald.

Landsbygdsutvecklare Camilla Hansen säger att förebilden för det nya systemet som ska visa hur landsbygden påverkas av kommunala förslag till beslut har hämtats utomlands.

– Det är en modell, som finns i England och som heter Rural Proofing och i dagsläget använder man den internt på Länsstyrelsen i Västernorrland, men veterligen har ingen kommun i landet inarbetat in den, så vi blir först, säger hon.

Rural Proofing har översatts med Landsbygdssäkring och är ett led i Luleå kommuns satsningar på landsbygden. Det ska utarbetas en checklista för hur förslag till beslut kan påverka livet på landet, till exempel om beslut påverkar och kanske försämrar tillgången på utbildning, arbetskraft och kommunikationer på landsbygden.

– Idag har vi ett landsbygdsprogram, som ska vara vägledande och som även följer upp de olika förvaltningarna årligen. Men naturligtvis kan det stärkas och detta ser jag som ett väldigt enkelt instrument för att nå fram till varje medarbetare, säger Camilla Hansen.

Hon tycker att utvecklingen på landsbygden i Luleå är bra, men det kan tas mer helhetsgrepp för att stärka kommunikationerna och samverkan mellan landsbygd och skärgård, säger hon.