Bara två kommuner ökar

Två kommuner i länet ökar sin befolkning, men trots det fortsätter glesbygden att dräneras på sin befolkning. Det visar Statistiska centralbyråns senaste befolkningssiffror.
Det är Lycksele och Robertsfors som ökar. Umeå däremot visar minussiffror. 486 personer har lämnat kommunen. Därmede är Umeå den kommun som tappat flest invånare. De fem Norrlandslänen har tillsammans minskat sin befolkning med drygt 3 200 invånare. Den befolkning som lämnar Norrland och skogslänen söker sig till storstäderna. Av landets tio största kommuner ökar nio sin befolkning. Landets tre största kommuner ökar sin befolkning med totalt drygt 4 000 invånare, Stockholms kommun har den största ökningen och har fått 1 607 fler invånare.