Dyra sjukresor i länet

Jämtlands läns landsting har den näst högsta kostnaden i landet för sjukresorna.
264 kronor per invånare kostar det i vårt län. Bara på Gotland är det dyrare, en krona mer per person. I Skåne till exempel är kostnaden bara 82 kronor. Andra norrlandslän betalar också ett högt pris för sjuktransporter med undantag för Västernorrland som bara betalar 166 kronor. Drygt 34 miljoner kronor kostade alla sjukresor i vårt landsting förra året.