Effekthöjningar vid Forsmark dröjer

De sedan länge planerade effekthöjningarna vid kärnkraftverket i Forsmark senareläggs med ett år. Det har styrelsen för Forsmarks kraftgrupp AB beslutat.

Beslutet är, enligt styrelsen, en konsekvens av sommarens och höstens händelser vid kraftverket samt de nya krav som ställts på anläggningen av Statens kärnkraftsinspektion.

Forsmark 1 snabbstoppades den 25 juli efter allvarliga säkerhetsproblem.