Stora klyftor kring miljöfrågor

FN:s världskonferens om hållbar utveckling som pågår i Johannesburg kritiserades redan innan den öppnade. Främst är det motsättningarna mellan de rika och fattiga länderna, som är mycket djupa. Frågan är om de kan överbryggas. SR:s afrikakorrespondent har fått en exklusiv intervju med Jan Pronk, FN-chefens speciella sändebud på Johannesburg-konferensen.
Efter det förberedande mötet i Bali tidigare i år var avståndet mellan i-länderna och utvecklingsländerna mycket stora och hela Johannesburgs-konferensen riskerade att spåra ur. Men sen dess har avsevärda framsteg gjorts även om det återstår mycket, säger Jan Pronk, som är FN-chefen Kofi Annans specielle sändebud här på konferensen i Johannesburg. – Problemen är tudelade, säger Jan Pronk. En del länder vill nu sätta nya mål, men konferensen ska handla om att börja verkställa och tillämpa de mål man tidigare enats om. Det andra problemet, som är det svårare att lösa är frågan om handel och finansiering. – Det är ett rätt så svårt problem, säger Jan Pronk. För efter avslutade handelsförhandlingar i Doha har både USA och EU blivit mer protektionistiska, förstärkt handelshindren istället för att tvärtom. Det kanske allra mest komplicerade som ska förhandlas om här är jordbrukssubventioner i dom utvecklade länderna, säger han. När rika länder skyddar sin inhemska produktion och på det viset subventionerar exporten slår det mycket hårt mot utvecklingsländerna. Men Jan Pronk tror att detta kan lösas och han tror att EU kan spela en stor roll, inte minst för att det inom EU råder oenighet. Men, är han trots dessa stora komplicerade olästa frågor hoppfull om att FN-konferensen i Johannesburg ska kunna frambringa ett kraftfullt handlingsprogram, ett program om en framtida hållbar utveckling som betyder en kraftig reducering av fattigdom samtidigt som världens naturresurser slås vakt om? –Vi har inte råd att misslyckas, säger Jan Pronk övertygande. Gapet mellan rika och fattiga är så stort. Och på konferensen påminns man ständigt om att var tredje medmänniska lever i fattigdom, på mindre än en tia om dagen.
Marianne Kihlberg, Johannesburg