Protester mot ny länsindelning

Dagens län försvinner och ersätts med högst tio regioner.
Det är politikerna i Ansvarskommittén nu överens om, enligt TT. Men miljöpartiets Stefan Tornberg, uppger för Radio Gotland  att det fortfarande är stor oenighet i kommittén.

Ansvarskommittén kommer  troligen inte att kunna enas om att presentera en karta över hur den vill att Sveriges nya indelning ska se ut.

De nya regionernas parlament får ansvar för både sjukvård och regional utveckling.

Genom att samla alla uppgifter i regioner vill kommittén skapa en mer effektiv styrning av Sverige.

Men förslaget att rita om kartan väcker starka känslor. Flera landshövdingar har redan agerat för att få behålla sina gamla län.

Ett av kriterierna som ska utgöra grunden för en region är det i regionen ska finnas ett universitetssjukhus eller ett nära samarbete med ett sådant.

Under januari ska en tidsplan spikas, liksom exakta antalet regioner.

Ansvarskommittén ska presentera sina förslag den 28 februari.

Det uppger TT.