Östtimor har slutit kontroversiellt avtal med USA

Östtimor har nu undertecknat ett avtal med USA om att inte utlämna amerikansk militär pesonal till den nya Internationella brottmålsdomstolen - ICC. Östtimor som varit ett självständigt land bara några månader är det tredje landet, som ingår ett sådant avtal med USA. De andra två är Israel och Rumänien.
Sedan USA vägrat att ratificera bildandet av ICC nåddes en kompromiss i FN:s säkerhetsråd i mitten av juli. USA fick då garantier att inga amerikanska soldater skulle kunna ställas inför rätta i den Internationella brottmålsdomstlen under de närmaste 12 månaderna. Men nu försöker USA permanenta det undantaget genom att sluta direkta avtal med andra länder.