Klimatförändringar förvärrar katastrofer

Röda Korset och Röda Halvmånen tillhör nu också de institutioner som utgår från att världen kommer att utsättas för allt fler och allt värre naturkatastrofer som en följd av klimatförändringar.

Madeleen Helmer som är chef för Röda Korsets relativt nyinrättade klimatcenter i Nederländerna hävdar att den enda kvarvarande osäkerheten om den globala uppvärmningens inverkan på klimatet är hastigheten.

Klimatrelaterade katastrofer ökar
100 procent säker, sa hon att hon är, då Röda Korsets årliga ”World Disasters Report”, världskatastrofrapport, lokalt presenterades i Stockholm på torsdagen, och 100 procent säker att riskerna för klimatrelaterade katastrofer ökar. Vi vore idioter om inte också Röda Korset tog detta på fullaste allvar, sa hon.

Exemplen just nu: den extrema torkan i Australien, skyfallen och översvämningarna på Afrikas Horn, något som aldrig hände förr så här års, och tyfoner som ända in i december dödligt drabbar Filippinerna, fastän tyfonsäsongen sedan länge normalt skulle ha varit över.

Andra effekter är stigande havsnivå, ökad nederbörd, ökad torka, fler värmechocker – allt med dramatiska mänskliga konsekvenser.

Längre torkperioder
Patrick Fox, en av Röda Korsets experter på så kallade komplexa katastrofer, har Malawi i södra Afrika som ett exempel på att varken politiska eller socioekonomiska förklaringar längre duger som enda förklaringar till varför människor svälter där.

– I form av hur ofta de inträffar och hur långa dessa torkperioder är, det verkar ha ökat och det gör att folk som lever på marginalerna och dessutom odlar upp mark som är av sämsta kvalitet, det vill säga att man har odlat upp den mesta jorden redan, säger han. 

– Med befolkningsökningen uppstår situationen att det är brist på mark och man tar då den sämsta jorden under plogen, så att säga, och det gör att denna mark är sämst i stånd att motstå variationer i regntillgång, säger Patrick Fox.

Klimatet igen. Förra året var ett framgångsrikt hjälpår, i så måtto att mer pengar än någonsin gick till humanitära hjälpinsatser världen över, ändå var det allt fler som blev utan hjälp, allt fler som dog.

Bengt Therner
bengt.therner@sr.se