USA vill ha åtalsimmunitet

Det nyligen självständiga Östtimor har skrivit på ett avtal med USA om att inte överlämna amerikanska medborgare till den omdiskuterade Internationella Brottmålsdomstolen. Östtimor blir det tredje landet som gör upp med USA om att ge amerikanska soldater immunitet. Bush-regeringen pressar samtidigt på EU-länderna att gå med på liknande undantag.
Östtimor blir alltså det tredje landet som gör upp med USA om att ge amerikanska soldater immunitet för åtal i den Internationella Brottmålsdomstolen. Domstolen inrättades i år för att motverka folkmord, och andra brott mot mänskligheten. Tidigare har Israel och Rumänien skrivit under liknande avtal. Motstånd ledde till FN-kompromiss Bush-regeringen är ju hård motståndare till domstolen, med motiveringen att den kan komma att användas för politiskt motiverade åtal mot amerikanska soldater i utlandet. Motsättningarna ledde tidigare i somras till en kris kring USA:s deltagande i FN-insatser, en kris som åtminstone tillfälligt löstes med en kompromiss. EU bakom domstolen När EU-ländernas utrikesministrar senare i veckan träffas i Köpenhamn ska frågan om undantag för USA diskuteras. De europeiska länderna står bakom domstolen, men är under press från den amerikanska regeringen att kompromissa. USA pressar Bland annat har Bushregeringen varnat för att USA kommer att ändra sitt engagemang i försvarsalliansen NATO om inte EU-länderna går med på att ge amerikanska soldater immunitet. Tidigare har man hotat med att dra in militärt bistånd till de länder som vägrar skriva på avtalet om undantag. Vill ha immunitet För de styrande i Washington är det en balansgång. Motviljan mot domstolen är alltså tydlig, samtidigt vill Bush-regeringen inte helt komma på kollissionskurs med länder i Europa, som de vill ha stöd av i kampen mot terrorism och vid eventuell attack mot Irak. USA kommer alltså denna gång bevaka EU-ländernas utrikesministermöte extra noga, och samtidigt säger utrikesdepartementet i Washington att fler länder snart kommer att följa i Östtimors spår och skriva på överenskommelsen om immunitet.
Anders Ask New York