Nya varsel på Nolato

Nolato Alpha i Kristianstad varslar 45 anställda om uppsägning
Företaget ingår i Nolatokoncernen och är underleverantör inom telekom- och elektronikindustrin. - Vikande orderingång och ökad prispress är anledningen till varslen, uppger företagsledningen i ett pressmeddelande i dag. Senast i april varslade Nolato Alpha 25 anställda i Kristianstad om uppsägning. Hela Nolatokoncernen genomgår en kraftig omstrukturering. Bara i år har över 200 personer förlorat sina jobb vid koncernens anläggningar i Kristianstad. DELÅRSRAPPORT Nolatokoncernen lämnade också sin delårsrapport i dag. Förlusten efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, blev 102 miljoner kronor för första halvåret i år. Det kan jämföras med en vinst på 155 miljoner kronor för motsvarande period i fjor. Omsättningen föll med 25 procent jämfört med första halvåret i fjor och uppgick under perioden till 1 234 miljoner kronor. På grund av den osäkra och turbulenta situation som råder på mobiltelefonmarknaden lämnas ingen prognos för helåret 2001, skriver Nolato i delårsrapporten.