100 miljoner satsas på elproduktionen i Sollefteå

Kraftföretaget EON investerar 100 miljoner kronor i Gulsele vattenkraftverk i Åseleälven och Hjälta vattenkraftverk i Faxälven.

Den här satsningen ska säkra elproduktionen i omkring 40 år och också ge en årlig ökning av produktionen med fem miljoner kilowatt.