Sammanslagning blev fiasko

Det var inte problemfritt att slå ihop fritidsförvaltningen i Uddevalla kommun med kulturkontoret och bibliotek. Det konstateras i en utredning, som diskuterades på kommunfullmäktige igår kväll.

De båda förvaltningarna blev en från och med 2004 - trots massiv kritik från personalen. Effekten blev bland annat att flera anställda blev sjuka på grund av stor arbetsbelastning.

Dessutom konstaterar utredningen att förväntade besparingseffekter har uteblivit och personalen ökade i stället för minskade. 

Någon nytta för medborgarna har inte heller gått att peka ut.