''Det finns licenser''

Den advokat som företräder det utbildningsföretag i Östersund som krävs på pengar för att inte haft programlicenser tror inte att skadestånden kommer att bli särskilt höga.
-Kravet på 1,7 miljoner kronor kommer att ligga närmare noll kronor när vi har redovisat vilka licenser som finns. Det säger advokaten Mårten Janzon som representerar att östersunsföretag i utbildningsbranschen. Företaget har stämts av tre amerikanska dataföretag som menar att östersundsföretaget inte har några licenser till sina program. Licenserna finns, menar Mårten Janzon, men vi måste gå igenom varje program och sedan redovisa det.