Klent med syre i Östersjön

Lekvillkoren för torsken är mycket dåliga.
Syrehalterna i Östersjön är i dag de lägsta sen 1980. - Det betyder att villkoren för torsken att leka är mycket dåliga, säger Lars Andersson vid SMHI:s oceanografiska laboratorium i Göteborg. Redan före midsommar konstaterade man mycket låga syrehalter och läget har inte förbättrats sedan dess.