Tre valkretsar kan bli två

Nu är förslaget till minskat antal valkretsar i Katrineholm klart.
I höst väntas kommunfullmäktige i Katrineholm besluta om två valkretsar i framtiden istället för som nu - tre. Det är oppositionen som krävt färre valkretsar, eftersom det nuvarande systemet upplevs missgynna oppositionspartierna. Det här på grund av att mandatfördelningen i trekretssystemet inte motsvarar antalet röster. Förslaget till två valkretsar i Katrineholm har nu lämnats över till länsstyrelsen för granskning.