Urbefolkningens dag

På FN högkvarteret i New York och i Tärnaby firas idag FNs urbefolkningsdag. Och Urbefolkningsfrågorna har fått ett genombrott inom FN. Nyligen tog man beslutet att inrätta ett Urfolksforum. Med ett permanent forum inom FN systemet kommer urfolken inte längre vara lika beroende av länders villighet att sponsra olika projekt ekonomiskt, det säger Sigrid Stångberg sametingsledamot och med i regeringens urbefolkningsdelegation. Markfrågan och rätten att utöva sin traditionella näring och urfolkens självbestämmandet världen över är några viktiga frågor för för forumet. Av Urfolksforumets 16 medlemmar delar samerna sin plats med innuiterna.